Inventarisatie dijkversterking Spui-West

Inventarisatie dijkversterking Spui-West

In opdracht van het waterschap Hollandse Delta heeft GCE cad-service een kabel- en leidinginventarisatie uitgevoerd ter behoeve van het dijkversterkingsprogramma Spui-West. Het eindproduct bestaat ui 19 overzichtelijke tekeningen, geheel uitgevoerd volgens de nieuwe CAD-standaard voor de GWW, de NLCS.

Bij de zesjaarlijkse toetsing van de dijken is vastgesteld dat delen van de dijken langs het Spui op Voorne-Putten op dit moment weliswaar voldoende veiligheid bieden tegen overstroming, maar dat ze versterkt moeten worden om die veiligheid ook voor de toekomst te kunnen garanderen. Zeker nu we te maken hebben met een stijgende zeespiegel en een veranderend klimaat.De dijk ligt in het landelijk gebied en grenst veelal aan agrarische gronden en bedrijfsgebouwen. Daarnaast staan er ook een aantal woningen in de nabijheid van de dijk. De dijk heeft een relatief steil talud met gras en buitendijks deels met steenbekleding. Op de dijk en aan de voet ervan ligt veelal een weg.

Inventarisatie GCE cad-service

Om tot inventarisatietekeningen te komen worden diverse stappen uitgevoerd. De stappen zijn geheel naar wens van de opdrachtgever te bepalen. Enkele voorbeelden van de diensten behorende bij K&L inventarisatie:

  • Schouwen
  • Inmeten
  • Proefsleuven en tekening maken
  • Fotorapportage van kunstwerken e.d.