Incidentmeldingen E-GIS (Stedin netbeheer)

Vanaf 1 januari 2013 gaat GCE cad-service Infra B.V voor Stedin een pilot verzorgen rondom het fenomeen Incidenten. In Topdesk kunnen alle gebruikers met een GIS-tekenlicentie meldingen maken van onjuistheden in het systeem. De voorraad van incidenten is in de laatste jaren zo groot geworden dat net-en ontwerpberekingen, risicoanalyses en storingsinformatie niet juist kunnen worden verwerkt.

Het oplossen van deze issues heeft in het verleden onvoldoende prioriteit gehad en het ontbrak ook aan mankracht. Om de incidenten projectmatig te gaan verhelpen gaan we een pilot starten met als doel:

  1. Vaststellen van het optimale werkproces
  2. Incidenten groeperen naar categorie
  3. Vaste verwerkings- & doorlooptijden
  4. Kosteninschatting 

De pilot loopt t/m 30 juni 2013.