Basic engineering dijkversterkingsplan Dordrecht-Oost

Basic engineering dijkversterkingsplan Dordrecht-Oost

In opdracht van een gerenommeerd aannemersbedrijf verzorgt GCE cad-service Engineering B.V. de basic engineering van de te verleggen kabels en leidingen in de Wantijdijk, Zeedijk en Buitendijk.

Over de dijken

Iedere vijf jaar controleert het waterschap de dijken op de Zuid-Hollandse eilanden om te kijken of ze nog veilig genoeg zijn. Dit is wettelijk bepaald. Uit de toetsingsronde van 2006 blijkt dat delen van de Wantijdijk, de Zeedijk en de Buitendijk van de Zuidpunt aan de oostkant van het Eiland van Dordrecht op lange termijn niet veilig genoeg zijn om het water tegen te houden. In totaal een traject van 8,5 kilometer. Dit komt onder andere doordat we te maken hebben met een stijgende zeespiegel en een veranderend klimaat. Daarom gaat waterschap Hollandse Delta deze dijken de komende jaren versterken.

(bron: www.WSHD.nl)

Kabels en leidingen in de dijken

Om het risico van kabels en leidingen in de waterkering te beperken heeft het waterschap
hiervoor beleid vastgelegd in het beheerplan waterkeringen. Hierin is aangegeven dat
kruisende leidingen meestal niet kunnen worden voorkomen en dat parallel liggende kabels
en leidingen in principe buiten de beschermingszone van de waterkering dienen te worden
gesitueerd.

Basic engineering

GCE cad-service Engineering is in het project dienstverlener op het gebied van tekenwerk en de daaromliggende activiteiten zoals:

- Traceverkenning en overleg
- Uitvoeringsoverleg
- Bepalen ligging geplande kabels en/of leidingen.
- Engineeren plantekeningen
- Engineering werktekeningen
- Materiaallijsten
- Dimensioneren kabels en leidingen.
- Boorplannen (HDD)
- Schouwing van trace