3D Scanning & Engineering

3D Model Herinrichting Hoogspanningstation

Wij hebben voor een van onze opdrachtgevers een 3D model van de kabelkelder van een hoogspanningsstation geëngineerd. Het oorspronkelijke project komt van een grote Netbeheerder en betreft de herinrichting van dit complexe en verouderde hoogspanningsstation.

De kabelkelder bevat 340 kabels; Data, Laagspanning, Middenspanning en Hoogspanning. Tijdens de herinrichting blijft het station in bedrijf waardoor het van groot belang is de veiligheid tijdens de uitvoering te waarborgen. Dit kan ondermeer doordat het 3D model overeenkomt met de werkelijkheid en tijdens de uitvoering te raadplegen is.

Om de kabels te onderscheiden is per kabel een laag gedefinieerd die overeenkomt met de werkelijkheid.

• Spanningsklasse
• Kleur van buitenmantel
• Aantal aders
• Locatie van
• Locatie naar
• Kabel nummer

Uniek project!
Het inmeten van de kabelkelder is uitgevoerd door middel van een 3D laserscanner. De laserscanner voert in korte tijd veel metingen welke ontstaan doordat de laserstralen objecten raken en vervolgens registeren als punt. (puntenwolk)

Er zijn in totaal 32 van deze scans uitgevoerd welke op ons kantoor tot een gehele puntenwolk zijn gemaakt. Het voordeel van deze inmeetmethode is onder andere de behaalde tijdswinst. In enkele dagen is de volledige kabelkelder ingemeten.

Het omzetten van de pointcloud naar een werkbaar 3D model is een intensieve klus geweest. Op korte afstand van elkaar wordt een doorsnede van het hele model gemaakt. Hierdoor worden de kabels in de pointcloud zichtbaar als cirkels. Hiervan worden solids gemaakt die als kabel worden gedefinieerd. Zodoende worden alle andere objecten in de kelder ook gemodelleerd.

 

Hieronder is een afbeelding van het 3D model (links) en de werkelijke foto (rechts) te zien.