Projecten

Inventarisatie dijkversterking Spui-West

Inventarisatie dijkversterking Spui-West

In opdracht van het waterschap Hollandse Delta heeft GCE cad-service een kabel- en leidinginventarisatie uitgevoerd ter behoeve van het dijkversterkingsprogramma Spui-West. Het eindproduct bestaat ui 19 overzichtelijke tekeningen, geheel uitgevoerd volgens de nieuwe CAD-standaard voor de GWW, de NLCS.

Goeree-Overflakkee

Aan het einde van het projectmatig vervangen van alle gas- en elektra-huisaansluitingen op Goeree Overflakkee heeft GCE cad-service de revisie mogen verwerken. Uiteindelijk hebben we 24000 (dubbele) huisaansluitingen in GIS aangepast. Voor aanvang maken we een duidelijk projectplan en leggen dit voor aan de opdrachtgever. Tussentijdse wijzigingen en/of aanpassingen kunnen uiteraard, maar worden eerst getoetst aan het projectplan. De positieve, maar ook de negatieve gevolgen van die veranderingen/aanpassingen worden eerst doorgenomen alvorens deze door te voeren. Door deze werkwijze te hanteren blijft de opdrachtgever altijd in control.

3D Scanning & engineering

3D Model Herinrichting Hoogspanningstation

Wij hebben voor een van onze opdrachtgevers een 3D-model van de kabelkelder van een hoogspanningsstation ge├źngineerd. Het oorspronkelijke project komt van een grote netbeheerder en betreft de herinrichting van dit complexe en verouderde hoogspanningsstation.

Incidentmeldingen E-GIS (Stedin netbeheer)

Vanaf 1 januari 2013 gaat GCE cad-service Infra B.V voor Stedin een pilot verzorgen rondom het fenomeen Incidenten. In Topdesk kunnen alle gebruikers met een GIS-tekenlicentie meldingen maken van onjuistheden in het systeem. De voorraad van incidenten is in de laatste jaren zo groot geworden dat net-en ontwerpberekingen, risicoanalyses en storingsinformatie niet juist kunnen worden verwerkt.