infra

Infra B.V.

GCE cad-service Infra B.V. is de werkmaatschappij waarbij het GIS centraal staat. GIS is een afkorting voor Geografisch Informatie Systeem. Daarin kan (ruimtelijke) informatie over geografische objecten worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd.

Het inventariseren en verwerken van revisiegegevens in het door u gebruikte GIS-systeem is de kernactiviteit van deze sectie. Ook dataverrijkings- en conversieprojecten worden door deze afdeling tot in het kleinste detail uitgewerkt. Alle hiervoor uit te voeren werkzaamheden worden in processen vastgelegd, zodat u, als opdrachtgever, inzicht heeft in de werkwijze die gehanteerd wordt. Met procesdiagrammen laten wij u zien wanneer er gecontroleerd wordt en hoe er over de uitgevoerde werkzaamheden wordt gerapporteerd. Om er tenslotte voor te zorgen dat u een betrouwbaar GIS-systeem kunt blijven beheren worden, alle door ons verwerkte gegevens door een interne kwaliteitsafdeling getoetst.

GIS Revisie

GIS Revisie Vanuit onze locatie werken onze GIS tekenaars met 15-tokens op de GIS-systemen van onze klanten. De revisiegegevens worden (meestal) elektronisch aangeleverd en door ons binnen vijf werkdagen verwerkt. Onze opdrachtgever krijgt een mail ter bevestiging van verwerking.

GIS Projecten

GIS projecten GIS revisie betreft vaak een enkelvoudige handeling. Voor onze klanten verzorgen wij echter ook GIS projecten. Hierbij kunt u denken aan complete woonwijken, steden en zelfs verzorgingsgebieden waarin enkel- of meervoudige veranderingen aan het net hebben plaatsgevonden. Het hele verwerkingsproces is door de klant te volgen.

Dataverrijking

Data verrijking De kwaliteit van data is mede bepalend voor de effectiviteit en productiviteit van de uit te voeren werkzaamheden. Als gevolg van conversies, gebrekkige inputcontrole, systeem- en data-integratie, kan de kwaliteit van de data in de loop van de jaren onvoldoende worden. Vanuit onze kennis van processen en werkzaamheden, maar vooral het ontsluiten van data, kunnen wij een actieve rol spelen in dataverrijkingsprojecten.