Verleggingsplannen

Nederland wordt zowel boven als onder het maaiveld steeds voller. Zodra een wijziging in de bovengrondse dan wel ondergrondse infrastructuur moet worden doorgevoerd krijgt u waarschijnlijk te maken met het verleggen van kabels en leidingen. Een enorme klus.

Bij GCE cad-service kunt u alle benodigde tekeningen voor het verleggingsplan laten vervaardigen. Van inventarisatie tot aan werk/vergunningstekening.

De tekeningen behorend bij deze dienst zijn gemakkelijk aan te passen doordat gebruik wordt gemaakt van de NLCS, de 2D CAD-Standaard van de Nederlandse GWW-sector. Door middel van het gebruik van een CAD-standaard zorgt u ervoor dat de kwaliteit van de tekening gewaarborgd blijft.

Op elke tekening is extra informatie aangegeven die u kunt gebruiken voor uw begrotingen. Hieronder valt bijvoorbeeld de lengte van knipstukken of bepaalde kabels en leidingen in het door u opgegeven gebied.

Diensten

 • Aanvragen van gegevens met behulp van een Klic-melding
 • Conversie van gegevens volgens NLCS
 • Contact met de leidingeigenaar over exacte ligging van de kabels en/of leidingen
 • Het vervaardigen van diverse tekeningen ten behoeve van uw verleggingsplan

Producten

 • Inventarisatietekeningen
 • Tekening bestaande situatie
 • Nieuwe situatie
 • Overzichtstekeningen per medium
 • Overzichtstekeningen per beheerder

Extra diensten

 • Overzichtlijsten van de gevoerde correspondentie
 • Reprodienst
 • Oplevermap, CD, DVD

Informatie

Voor vragen of nadere informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de afdeling Engineering.