Inventarisatie kabels en leidingen

De WION stelt regels aan de nauwkeurigheid van de ligginggegevens van kabels en leidingen. De kabel- en leidingeigenaar is verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens. In het verleden zijn revisie- en ligginggegevens niet altijd op de juiste manier opgenomen en bijgehouden. Dit betekent dat deze gegevens alsnog opgezocht en inzichtelijk gemaakt dienen te worden. Daarnaast is het van belang dat tijdens werkzaamheden wordt voorkomen dat er kabelschade optreedt.

Proefsleuven

Proefsleuven blijven belangrijk. Gelokaliseerde leidingen die niet eenvoudig kunnen worden herleid op basis van de aanwezige tekeningen moeten worden opgegraven en benoemd. Daarnaast komt soms een ondergronds "spaghetti" aan het licht waar alleen door nagraven duidelijkheid over kan worden verkregen. En belangrijk is het feit dat een detectietechniek niet altijd werkt. Door slim te schakelen tussen proefsleuven en detectietechnieken kan toch op een kostenefficiente wijze de situatie in kaart worden gebracht.

Inmeten

Alle kabels en leidingen die zijn gevonden bij het maken van de proefsleuven moeten worden vastgelegd. Deze kabels en leidingen worden met GPS-apparatuur in RD-coördinatenstelsel ingemeten.

Inventarisatietekening

De tekeningen behorend bij deze dienst zijn gemakkelijk aan te passen, doordat er gebruik wordt gemaakt van NLCS, de 2D CAD-standaard van de Nederlandse GWW-sector. Door middel van het gebruik van een CAD-standaard zorgt u ervoor dat de kwaliteit van de tekening gewaarborgd blijft.

Informatie

Voor vragen of nadere informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de afdeling Engineering.