Glasvezelprojecten

De meeste ingenieurbureaus, adviesbureaus, aannemers en netbeheerders maken gebruik van beheersoftware om hun FTTH-projecten te ontwerpen, aan te passen en te beheren. De functionaliteit van de meeste van deze software kan gekoppeld worden met CAD-software. Op deze manier kunt u het productiewerk van het engineeren scheiden en de grote hoeveelheden tekenwerk bij GCE cad-service uitbesteden.

Samen met u als opdrachtgever maken we een inventarisatie van de werkzaamheden, vervolgens de planning en eventueel een offerte of prijsraming. Intern bekijken wij of we het één en ander kunnen automatiseren zodat wij uw opdracht met eenduidige kwaliteit en snelheid op kunnen leveren.

Diensten

 • Aanvragen van Klic-gegevens
 • Ontwerpen van een geul aan de hand van de door u gestelde eisen
 • Het ontwerpen van proefsleuftekeningen
 • Het verwerken van revisiegegevens

Producten

 • Geultekeningen
 • Proefsleuftekeningen
 • Werk/vergunningstekeningen
 • Revisietekeningen

Extra diensten

 • Overzichtslijsten van de gevoerde correspondentie
 • Reprodienst
 • Oplevermap, CD, DVD

Informatie

Voor vragen of nadere informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de afdeling Engineering.