Engineering HDD, Persingen.

GCE cad-service Engineering B.V. is uw bureau in het maken van dwarsprofielen en lengteprofielen. Indien de vergunningverlener eist dat een dwarsprofiel van bijvoorbeeld een waterkering, het kanaal of de weg nodig is kunnen wij dit voor u verzorgen. Ter plaatse van een toekomstige boring/persing voeren wij een hoogtemeting uit, natuurlijk kunt u deze gegevens ook zelf aanleveren.

Om u snel van dienst te zijn wordt gebruik gemaakt van diverse automatiserings tools, tevens zorgen deze standaarden ervoor dat u de kwaliteit krijgt die u wenst.

Op basis van de gemaakte tekeningen wordt een sterkteberekening gemaakt. De levertijd van deze dienst is 7 dagen per tekening plus berekening.

Diensten en producten.

 • Hoogtemeting van het maaiveld, objecten op het tracé (meting dwarsprofiel)
 • Verwerking van bestaande ondergrondse infra
 • Het engineeren van gestuurde boring
 • Het vervaardigen van een boortekening
 • Het uitvoeren van een sterkteberekening
 • Het uitvoeren van benodigde grondonderzoeken
 • Overleg met vergunningverlenende instanties
 • Vervaardigen boorplan
 • Lengteprofiel van de boring(en) volgens NEN 3650 en NEN 3651
 • Satelliet georiënteerde locatie met intrede- en uittredepunt
 • Sterkteberekening volgens NEN 3650, NEN 3651 en de NPR 3659

Extra diensten.

 • Boring in .kml format (Google Earth)
 • Reprowerkzaamheden
 • Oplevermap, CD, DVD

Informatie.

Voor vragen of nadere informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de afdeling Engineering.